TMSoftware - logo TMSoftware
Link do opisu programu Link do informacji technicznych Link do plików Link do strony głównej Zgłoś błąd, pytanie, sugestie
English Version Valid HTML 4.01!

ZNANE PROBLEMY

Poniżej przedstawiono najczęściej wystęujące problemy z którymi można się zetknąć podczas użytkowania programu a będące łatwe do usunięcia.

Problemy podczas instalacji.

Po zainstalowaniu programu i jego uruchomieninu pojawia się komunikat o błędzie w rejestrze...

Taka sytuacja ma miejsce, w przypadku zmiany docelowego foldera instalacji, gdzie wpisując nazwę foldera umieścimy na końcu znak '\'.
Są dwa rozwiązania tego problemu:
Problemy podczas pracy z programem.

Wersja systemu w Informacjach o Systemie jest nieprawidłowa.

Starsze wersje tej aplikacji nie zostały przystosowane do pracy w systemach 8.1/2012 i nowszych.
Wersja 4.0 została zaktualizowana do pracy w tych systemach.
Dotyczy wersji: starsze niż 4.0

Wpisy w dzienniku systemowym Id: 32 i 59 (źródło: SideBySide).

Brakujący składnik VC80.MFCLOC, nie wykorzystywany przez program lecz wykorzystywany przez biblioteki MFC.
Poprawiono w wersji 3.3b - dodano lokalne moduły.
Dotyczy wersji: 3.3, 3.3a.

Chcąc otworzyć log z poprzedniej sesji pojawia się komunikat "Brak takiego programu albo niepoprawna nazwa pliku..."

Log z poprzedniej sesji będzie dostępny po trzecim uruchomieniu programu.

Przy imporcie pliku listy program zamiera...

Problem ten dotyczy pozycji sieciowych i przy włączonym pasku stanu wyświetla się napis przeszukiwanie sieci....
W rzeczywistości program wcale się nie zawiesza tylko, zgodnie z napisem na pasku stanu, przeszukuje sieć. Jeżeli jednak zdalny zasób wydaje się być niedostępny, rozpoczyna się próba jego lokalizacji w sieci a ten proces może być długotrwały.
Dotyczy wersji: starsze niż 4.0Znalazłeś błąd??? - Zgłoś błąd pomożesz sobie i nam...